فارسی | English صفحه اصلی | نقشه سایت | تماس با شرکت  
 
 
 
نرم افزار / سيستم هاي مالي / سيستم بودجه و اعتبارات جاري و عمراني


بودجه جاري

معرفي كليه حسابها در يك محيط درخت واره با سيستم كد گذاري در سطح رديف ، برنامه، فصل و نوع هزينه ( شمول ، خارج از شمول ، تعهدات)
ثبت اعتبار مصوب بر اساس برنامه، فصل و سال
ثبت تعهدات سنواتي و مبلغ خارج از شمول بر اساس برنامه، فصل و سال و يا در سطح دستگاه اجرايي
ثبت مبلغ اعتبار تخصيص داده شده براي هر برنامه و به تفكيك فصل در دوره هاي سه ماهه
درخواست وجه بابت اعتبار تخصيص داده شده
درخواست وجه بابت حقوق باز نشستگان و موظفين
ابلاغ اعتبار استانها
تأمين اعتبار بابت احكام مأموريت كاركنان ، احكام حقوق و مزايا كاركنان و ساير هزينه ها
كنترل كليه هزينه ها بر اساس ميزان اعتبار
ثبت و نگهداري اطلاعات چك هاي صادره بابت حسابهاي پرداختني
تهيه صورت مغايرت بانكي
خلاصه صورتحساب دريافت پرداخت و موجودي

گزارشها:

دفتر اعتبارات كليه برنامه ها
دفتر اعتبارا ت يك فصل از يك برنامه
تعهدات پرداخت نشده يك برنامه به ريز اسناد
تعهدات پرداخت نشده سنواتي يك فصل از يك برنامه به ريز اسناد
گزارش هزينه هاي ضروري و هزينه هاي خاص
گزارش باز نشستگان و موظفين
خلاصه عملكرد بودجه جاري به تفكيك فصل و برنامه
تعهدات سنواتي پرداخت نشده برنامه به تفكيك فصل
تعهدات سنواتي پرداخت نشده به تفكيك برنامه

عمراني

ثبت و نگهداري اطلاعات موافقتنامه
درخواست وجه
تخصيص اعتبار
امكان انجام اصلاحيه بر روي اعتبار مصوب
ثبت و نگهداري اسناد حسابداري با امكانات مختلف جهت سهولت در وارد كردن اطلاعات و دسترسي
نگهداري سوابق تعهدات سنواتي و امكان هزينه از اين محل ومشاهده مانده آن در هر سال
امكان هزينه نمودن درصدي از اعتبار طرحهاي عمراني به صورت خارج از مشمول
امكان معرفي كليه حسابها در يك محيط درخت واره با سيستم كد گذاري در سطح طرح ، پروژه مواد هزينه و نوع هزينه ( شمول ، خارج از شمول ، تعهدات )
امكان تامين اعتبار يك طرح از چند محل شامل در آمدهاي عمومي رديفهاي عمومي و ساير منابع
كنترل كليه هزينه ها بر اساس ميزان اعتبار
ثبت و نگهداري اطلاعات چك هاي صادره بابت حسابهاي پرداختي
ثبت ، ابطال و تمديد ضمانتنامه
ثبت اطلاعات سپرده ها و درخواست وجه جهت رد سپرده
ثبت مشخصات كليه اسناد ارسالي از ساير واحدها و گزارشهاي اين اسناد

گزارشهاي سيستم:

گزارش هاي گوناگون به تفكيك محل هاي هزينه از قبيل خارج از مشمول ، تعهدات سنواتي وشمول به ريز اسناد ، مواد هزينه و طرح
خلاصه عملكرد طرح بر اساس مواد هزينه و به تفكيك اعتبار مصوب ، تعهدات سنواتي و خارج از شمول
خلاصه وضعيت يك طرح از لحاظ اعتبار، اصلاحيه ، پرداختي ها و مانده اعتبار
تهيه دفاتر كل ، معين و خلاصه عملكرد طرح به تفكيك منابع تامين اعتبار به صورت دو ستوني
تهيه تراز دفتر كل به صورت دو ستوني ، چهار ستوني و هشت ستوني
صدور اسناد مكمل اسفند و گزارشهاي مربوط به اين اسناد

 

 

 
  درباره شركت
  نرم افزار
   •  سيستم هاي مالي
      •  سيستم حسابداري مالي
      •  سيستم حقوق و دستمزد
      •  سيستم فروش
      •  سيستم انبار
      •  سيستم اموال
      •  سيستم خزانه داري
      •  سيستم بودجه و اعتبارات جاري
   •  سيستم هاي مدیریت فروشگاهی
   •  سيستم هاي ارتباط با مشتریان
   •  سيستم هاي سفارشی
   •  پشتيباني مشتريان
  شبكه و ارتباطات
دیتا سنتر
  سرورهاي اختصاصي در اينترنت
  سرويس هاي ميزباني
  طراحی وب و تجارت الکترونیک
  دعوت به همكاري
  تماس با شركت
 
 
All right reserved by Planning Consultants Co.